Bouwinspecteurs Nederland beeldmerk

Bouwinspecteurs

Veiligheidskeuring installaties

Wat houdt een Veiligheidskeuring Installaties in?

De uitgebreide veiligheidskeuring is uitermate geschikt om te combineren met een bouwkundige keuring. Deze combinatie is vooral geschikt voor de aankoop voor een woning. Omdat de woning nog veel beter onderzocht wordt dan bij alleen een bouwkundige keuring kunnen meer risico’s aan het licht komen. Met de constateringen heeft u een beter beeld van de woning en de eventuele toekomstige kosten

NTA 8025
Tijdens een installatie veiligheidsinspectie wordt de veiligheid van de aanwezige installaties beoordeeld op: gasleidinginstallatie (o.a.drukverlies), veiligheidsbeoordeling van de meterkast en de elektra installatie o.a. de wandcontactdozen. Daarnaast verschillende testen m.b.t. elektrasysteem zoals; aardlekschakelaars (afvaltijd en uitschakelstroom), isolatiemeting elektra (is de bedrading goed),aardcircuitmeting (voldoet de aarding van de installatie). Ook wordt de waterinstallatie (watertemperatuurmeting) beoordeeld en een koolmonoxide (CO) meting uitgevoerd.

De onderdelen c.q. elementen die onderzocht worden zijn;

  • Elektrische installatie
  • Leidingwaterinstallatie
  • Gasinstallatie
Bouwinspecteurs Nederland landkaart

Aanvraagformulier