Bouwinspecteurs Nederland beeldmerk

Bouwinspecteurs

Gevelinspectie

Wat houdt een Gevelinspectie in?

Gedetailleerd rapport met de bevindingen
Een gevelinspectie is een specifieke bouwkundige keuring. Zeker wanneer nog niet duidelijk is waar een specifiek gebrek of probleem door wordt veroorzaakt, is een algemene gevelinspectie een goede eerste stap. Op basis hiervan kan een vervolgonderzoek worden geadviseerd.

Onderdelen gevelinspectie
Tijdens een gevelinspectie bekijkt de bouwinspecteur de volgende zaken:

  • Scheefstand van het pand
  • Scheuren in de gevels
  • Vochtdoorslag
  • Voegwerk
  • Waterdichtheid

Naar aanleiding van deze inspectie kan een bouwinspecteur een nader onderzoek adviseren, bijvoorbeeld een spouwankeronderzoek of thermografisch onderzoek. Ook deze onderzoeken kan Bouwinspecteurs Nederland voor u uitvoeren. We kunnen u hiervoor een offerte uitbrengen.

Soorten gevelinspecties
Een gevelinspectie kan visueel of destructief zijn. Bij een destructief onderzoek worden diverse kleine gaatjes geboord in een voeg, zodat met een endoscoop achter de gevel geïnspecteerd kan worden. Het is soms ook nodig om enkele bakstenen te verwijderen, zodat door een grotere opening gekeken kan worden. Uiteraard plaatst de bouwinspecteur de uitgehaalde bakstenen weer netjes terug na afloop van het onderzoek.

Rapportage gevelinspectie
Na de gevelinspectie stelt de bouwinspecteur een gedetailleerd rapport op met zijn of haar bevindingen én krijgt u advies over mogelijke oplossingen van het vastgestelde probleem – en de kostenraming die daarbij hoort.

Bouwinspecteurs Nederland landkaart

Aanvraagformulier