Bouwinspecteurs Nederland beeldmerk

Bouwinspecteurs

Asbestinventarisatie

Wat houdt een Asbestinventarisatie in?

Onderzoek in geaccrediteerd laboratorium
Voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen voor een pand dat is gebouwd vóór 1994, is een asbestinventarisatierapport vereist. Dat rapport moet worden afgegeven door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA), die Bouwinspecteurs Nederland voor u kan inschakelen.

Visuele asbestinventarisatie
Voor de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand kunt u volstaan met een visueel onderzoek.

Destructieve asbestinventarisatieWordt uw woning of bedrijfspand gerenoveerd en/of gesloopt? Dan is een ingrijpend, destructief onderzoek nodig om uit te sluiten dat er tijdens de sloop asbesthoudende toepassingen naar voren komen.

Asbestonderzoek op locatie
Tijdens de asbestinventarisatie, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA), wordt er bepaald of er asbest aanwezig is. Als dat zo is, worden monsters genomen en wordt de aanwezigheid van de asbest in kaart gebracht. De monsters worden vervolgens in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Hiervan ontvangt u een rapportage, die u kunt gebruiken voor de sanering.

Bouwinspecteurs Nederland landkaart

Aanvraagformulier